Vänersborgs kommun - Sök politiker

Anna-Karin Sandberg

  • Anna-Karin Sandberg
  • Miljöpartiet Miljöpartiet Parti:
  • anna-karin.sandberg@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)707948692 Mobilnummer
  • Trollvägen 6 462 54 Vänersborg Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelse Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö Ledamot
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Valberedning Ledamot