Vänersborgs kommun - Sök politiker

Ann-Marie Jonasson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium Ordförande
Fastighetsutskott Ledamot
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ordförande
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot