Vänersborgs kommun - Sök politiker

Jan Carlstein

  • Jan Carlstein
  • Liberalerna Liberalerna Parti:
  • jan.carlstein@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)761900665 Mobilnummer
  • Nordkroksvägen 447 468 34 Vargön Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Fastighets AB Vänersborg Ledamot
AB Vänersborgsbostäder Ersättare
Valnämnd Ledamot
Valberedning Ledamot
Demokratiberedning Ledamot
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare