Vänersborgs kommun - Sök politiker

Madelaine Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Väst Ledamot
Överförmyndarnämnd Ordförande
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot
Kunskapsförbundet Väst 1:e vice ordförande
Kommunstyrelse Ledamot