Vänersborgs kommun - Sök politiker

Madelaine Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Väst Ledamot
Vattenpalatset Vänerparken AB Ersättare
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot
Överförmyndarnämnd Ordförande
Kunskapsförbundet Väst 1:e vice ordförande
Kommunstyrelse Ersättare