Vänersborgs kommun - Sök politiker

Ann-Sofie Dolk Olsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot
Kultur- och fritidsnämnd Presidium Ordförande
Kultur- och fritidsnämnd Ordförande
Kommunstyrelse Ersättare