Vänersborgs kommun - Sök politiker

Christer Gyllander

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnd Ersättare
Förvaltningsnämnd för Rösebo Samlingslokal Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare