Vänersborgs kommun - Sök politiker

Mats Andersson

  • Mats Andersson
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:
  • mats.andersson@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)704489960 Mobilnummer
  • Tomtevägen 38 462 54 VÄNERSBORG Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Demokratiberedning Ledamot
Budgetberedning 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång) 2:e vice ordförande
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ordförande
Kommunstyrelse 2:e vice ordförande
Näringslivsråd Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Krisledningsnämnd 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande