Vänersborgs kommun - Sök politiker

Mats Andersson

  • Mats Andersson
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:
  • mats.andersson@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)704489960 Mobilnummer
  • 462 54 VÄNERSBORG Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Kommunstyrelse 1:e vice ordförande
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ordförande
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare
Budgetberedning Ledamot
Fastighets AB Vänersborg Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång) 1:e vice ordförande