Vänersborgs kommun - Sök politiker

Marie-Louise Bäckman

  • Marie-Louise Bäckman
  • Kristdemokraterna Kristdemokraterna Parti:
  • marie-louise.backman@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)733240936 Mobilnummer
  • Sjöboda 160 468 33 VARGÖN Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Budgetberedning Ledamot
Kommunstyrelse Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Överförmyndarnämnd 1:e vice ordförande
Vänersamarbetet Ersättare
Krisledningsnämnd Ledamot
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare