Vänersborgs kommun - Sök politiker

Öyvind Larsen

  • Öyvind Larsen
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:
  • Hästängegatan 18 46241 Vänersborg Adress home:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ledamot