Vänersborgs kommun - Sök politiker

Peter Lénberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Revisorer Ledamot