Vänersborgs kommun - Sök politiker
Bild på Margareta Olsson
  • Margareta Olsson
  • Moderaterna Moderaterna Parti:
  • +46 (0)725029558 Mobilnummer

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot
Demokrati-och jämställdhetsberedning Ledamot