Vänersborgs kommun - Sök politiker

Henrik Harlitz

  • Henrik Harlitz
  • Moderaterna Moderaterna Parti:
  • henrik.harlitz@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)700864900 Mobilnummer
  • 462 36 Vänersborg Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Krisledningsnämnd 1:e vice ordförande
Kommunstyrelse 1:e vice ordförande
Visit Trollhättan - Vänersborg AB Ersättare
Budgetberedning 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Näringslivsråd Ledamot
Fyrbodals Kommunalförbund Ledamot
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång) 1:e vice ordförande
Fyrstads Flygplats AB Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande