Vänersborgs kommun - Sök politiker

Henrik Harlitz

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Fyrbodals Kommunalförbund Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot
Kommunstyrelse 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordförande
Fyrstads Flygplats AB Ersättare
Budgetberedning Ledamot
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång) 2:e vice ordförande
Partiernas Gruppledare Gruppledare