Vänersborgs kommun - Sök politiker

Göran Nilsson

  • Göran Nilsson
  • Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna Parti:
  • goran.nilsson01@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)705591636 Mobilnummer
  • Södergatan 13 A LGH 1001 462 34 Vänersborg Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelse Ledamot
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Kommunfullmäktige Ledamot