Vänersborgs kommun - Sök politiker

Dan Nyberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Ledamot
Socialnämndens Presidium Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelse Ersättare
Socialutskott Ersättare
Socialnämnd Ordförande