Vänersborgs kommun - Sök politiker

Jonas Sjöblom

  • Jonas Sjöblom
  • Miljöpartiet Miljöpartiet Parti:
  • 46261 VÄNERSBORG Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ersättare
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Kommunstyrelse Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare