Vänersborgs kommun - Sök politiker

Jonas Sjöblom

Bild på Jonas Sjöblom
  • Jonas Sjöblom
  • Miljöpartiet Miljöpartiet Parti:
  • 46261 VÄNERSBORG Adress home:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Samordningsgrupp för miljö och klimat Ledamot
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ersättare
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Kommunstyrelse Ersättare
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare