Vänersborgs kommun - Sök politiker

Ann-Britth Fröjd

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Socialnämnd 2:e vice ordförande
Socialnämndens Presidium 2:e vice ordförande
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot
Socialutskott Ledamot