Vänersborgs kommun - Sök politiker

Lena Eckerbom Wendel

  • Lena Eckerbom Wendel
  • Moderaterna Moderaterna Parti:
  • lena.wendel@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)709208017 Mobilnummer
  • 462 69 Frändefors Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Valberedning 1:e vice ordförande
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Socialnämnd Ersättare
Krisledningsnämnd Ersättare
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelse Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Valnämnd Ersättare
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ledamot