Vänersborgs kommun - Sök politiker

Lena Eckerbom Wendel

  • Lena Eckerbom Wendel
  • Moderaterna Moderaterna Parti:
  • lena.wendel@vanersborg.se Epost organisation:
  • Ödsmålavägen 9 462 69 Frändefors Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelse Ledamot
Kunskapsförbundet Väst Ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium Vice ordförande
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Vice ordförande
Byggnadsnämnd Ersättare
Budgetberedning Ledamot