Vänersborgs kommun - Sök politiker

Britt-Marie Karlsson

  • Britt-Marie Karlsson
  • Vänsterpartiet Vänsterpartiet Parti:
  • 46237 Vänersborg Adress home:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
AB Vänersborgsbostäder Ledamot
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ledamot
Samordningsgrupp för miljö och klimat Ledamot