Vänersborgs kommun - Sök politiker

Piotr Gabrys

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö Ledamot
Valnämnd Ersättare
Kommunstyrelse Ersättare
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium 1:e vice ordförande