Vänersborgs kommun - Sök politiker

Ann-Marie Veiderpass

  • Ann-Marie Veiderpass
  • Kristdemokraterna Kristdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Överförmyndarnämnd Ledamot