Vänersborgs kommun - Sök politiker

Anders Wiklund

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Upphandlingsutskott Ordförande
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö 1:e vice ordförande
Fastighetsutskott Ordförande
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium Ordförande
Samhällsbyggnadsnämnd Ordförande
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Kommunstyrelse Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot