Vänersborgs kommun - Sök politiker

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot