Vänersborgs kommun - Sök politiker

Kerstin Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ersättare
Styrelsen för Dahllöfska Fonden Ledamot
Överförmyndarnämnd Ersättare
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare