Vänersborgs kommun - Sök politiker

Anders Strand

Bild på Anders Strand

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
AB Vänersborgsbostäder Ledamot
Krisledningsnämnd Ledamot
Budgetberedning Ledamot
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot
Kommunstyrelse Ledamot
Valberedning Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Partiernas Gruppledare Gruppledare