Vänersborgs kommun - Sök politiker

Anders Strand

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
AB Vänersborgsbostäder Ledamot
Valberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelse Ledamot