Vänersborgs kommun - Sök politiker

Anders Strand

Bild på Anders Strand

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
AB Vänersborgsbostäder Ledamot
Krisledningsnämnd Ledamot
Budgetberedning Ledamot
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot
Kommunstyrelse Ledamot
Valberedning Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot
Partiernas Gruppledare Gruppledare