Vänersborgs kommun - Sök politiker

Elisabeth Johansson

Bild på Elisabeth Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelse Ersättare
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot
Partiernas Gruppledare Suppleant
AB Vänersborgsbostäder Ersättare
Demokrati-och jämställdhetsberedning Ordförande
Kunskapsförbundet Väst Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot