Vänersborgs kommun - Sök politiker

Elisabeth Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelse Ersättare
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot
Partiernas Gruppledare Gruppledare
AB Vänersborgsbostäder Ersättare
Demokratiberedning Ordförande
Kunskapsförbundet Väst Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot