Vänersborgs kommun - Sök politiker

Anneli Guilotte

Bild på Anneli Guilotte

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium Ordförande
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ordförande
Samordningsgrupp strategisk samhällsplanering Ledamot
Kommunstyrelse Ersättare
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande