Vänersborgs kommun - Sök politiker

Anneli Guilotte

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande
Socialnämnd Ersättare
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Kommunstyrelse Ersättare
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ledamot
Demokratiberedning Ersättare
Kunskapsförbundet Väst Ersättare