Vänersborgs kommun - Sök politiker

Saga Rypdal Josefsson

  • Saga Rypdal Josefsson
  • Kristdemokraterna Kristdemokraterna Parti:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare