Vänersborgs kommun - Sök politiker

Lisbeth Brodin

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Vattenpalatset Vänerparken AB Ersättare
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Demokratiberedning Ledamot
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot