Vänersborgs kommun - Sök politiker

Kristina Edvinsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnd 1:e vice ordförande
Kultur- och fritidsnämnd Presidium 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ersättare