Vänersborgs kommun - Sök politiker

Kurt Wahlgren

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare
Demokratiberedning Ersättare