Vänersborgs kommun - Sök politiker

Ann-Helen Selander

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelse Ersättare
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot
Personal- och Förhandlingsutskott 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
AB Vänersborgsbostäder Ersättare
Konsumentutskott 1:e vice ordförande
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot