Vänersborgs kommun - Sök politiker

Ann-Helen Selander

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Personal- och Förhandlingsutskott Vice ordförande
AB Vänersborgsbostäder Ersättare
Valberedning Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelse Ersättare
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum Vice ordförande
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot