Vänersborgs kommun - Sök politiker

Kenneth Borgmalm

  • Kenneth Borgmalm
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:
  • kenneth.borgmalm@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)703067410 Mobilnummer
  • Repslagarvägen 4 F 462 32 Vänersborg Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Personal- och Förhandlingsutskott Ordförande
Kommunstyrelse Ledamot
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot
Konsumentutskott Ordförande
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Krisledningsnämnd Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot