Vänersborgs kommun - Sök politiker

Tommy Christensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Byggnadsnämnd Ledamot
Demokratiberedning Ersättare
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Fastighets AB Vänersborg 1:e vice ordförande