Vänersborgs kommun - Sök politiker

Stefan Kärvling

  • Stefan Kärvling
  • Vänsterpartiet Vänsterpartiet Parti:
  • stefan.karvling@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)709301701 Mobilnummer
  • Lovisebergsgatan 12 462 31 VÄNERSBORG Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Budgetberedning Ledamot
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot
Kommunstyrelse Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Partiernas Gruppledare Gruppledare