Vänersborgs kommun - Sök politiker

Åsa Edvardsson

Bild på Åsa Edvardsson
  • Åsa Edvardsson
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:
  • asa.edvardsson@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)761707375 Mobilnummer
  • 464 64 Brålanda Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Vattenpalatset Vänerparken AB Ledamot
Byggnadsnämnd Ersättare
Demokrati-och jämställdhetsberedning Ledamot
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare