Vänersborgs kommun - Sök politiker

Benny Augustsson

  • Benny Augustsson
  • Socialdemokraterna Socialdemokraterna Parti:
  • benny.augustsson@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)720858032 Mobilnummer
  • Rattgatan 91 462 55 Vänersborg Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Fyrstads Flygplats AB Ledamot
Kommunstyrelse Ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång) Ordförande
Fyrbodals Kommunalförbund Ledamot
Vänerhamn AB Ledamot
Budgetberedning Ledamot
Fastighets AB Vänersborg Ersättare