Vänersborgs kommun - Sök politiker

Johan Aghem

  • Johan Aghem
  • Moderaterna Moderaterna Parti:
  • +46 (0)708733589 Mobilnummer
  • KNUTSÖN 243 462 91 Vänersborg Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
AB Vänersborgsbostäder Ersättare
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare