Vänersborgs kommun - Sök politiker

Lars-Erik Karlsson

  • Lars-Erik Karlsson
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:
  • +46 (0)708320590 Mobilnummer
  • 46465 Brålanda Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot