Vänersborgs kommun - Sök politiker

Bo Carlsson

  • Bo Carlsson
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:
  • bo.carlsson@vanersborg.se Epost organisation:
  • +46 (0)700039849 Mobilnummer
  • Hallstorp 120 Gestad 464 65 Brålanda Adress hem:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ordförande
Kommunstyrelse Ledamot
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ordförande
Barn- och Utbildningsnämnd Ordförande
Göta älvs vattenråd Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens presidium Ledamot
Valberedning Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot