Vänersborgs kommun - Sök politiker

Gunnar Henriksson

Bild på Gunnar Henriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Samordningsgrupp för miljö och klimat Ledamot
Barn- och utbildningsnämndens presidium Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot
Barn- och Utbildningsnämnd 2:e vice ordförande
Tolkförmedling Väst Ersättare