Vänersborgs kommun - Sök politiker

Gunnar Henriksson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö Ledamot
Barn- och Utbildningsnämnd 1:e vice ordförande
Krisledningsnämnd Ersättare
Barn- och utbildningsnämndens presidium 1:e vice ordförande
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot
Partiernas Gruppledare Gruppledare
Kunskapsförbundet Väst Ersättare
Kommunstyrelse Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot